GENEL KURUL İLANI!

 

GENEL KURUL İLANI

MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

PENDİK ŞUBESİ ’NDEN

MMMB Derneği PENDİK Şubesi 16. Olağan Seçimli Genel Kurulunun Tüzüğümüz gereği

21 EYLÜL 2018 Cuma Günü, saat 11:00 de aşağıda yazılı gündem maddeleri doğrultusunda

Pendik Ada Tesisleri Batı Mahallesi Çiğdem Sokak No: 20 Pendik – İstanbul adresinde yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 28 EYLÜL 2018 Cuma Günü, saat 11:00 de  aynı gündemle

yukarıda yazılı aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına,

Genel kurul üyelerinin toplantıda hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Yoklama,

2. Başkanlık Divanının seçilmesi,

3. Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

5. Yönetim Kurulu adına Şube Başkanının konuşması,

6. Konukların tanıtımı ve konuşmaları,

7.Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı okunması,

8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı Görüşülmesi,

9.Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

10.Yeni dönem için Üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,

11. Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

12 .Seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması,

13. Seçime katılacak adayların listelerinin Divana bildirilmesi ve tanıtılması,

14.Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri Seçiminin yapılması,

15.Dilek ve Temenniler,

16. Kapanış .

%d blogcu bunu beğendi: